понеделник, 15 януари 2018 г.

Духовни същества, покрити с био-тяло

Ние сме духовни същества, покрити с био-тяло

Автор А.Александров

Вечност

Питагоровите философи са вярвали, че тялото е духовен затвор, а през вековете религиите категорично потвърждават духовния компонент на човешкото същество. В съвременните времена в науката се появява и хипотеза, че човешкото съзнание е независимо от тялото.
      Науката най-накрая разширява своя кръгозор отвъд границите на тялото, за да започне проучване на ниво квантова физика и с хипотезата, че човешкото съзнание е реалност отвъд физическото тяло.

Уилям Тилър

Много хора описват Уилям Тилър- почетен професор по материалознание и инженерство в Станфордския университет - като учен изпреварил времето си.
Тилър е спечелил академичната си репутация за научната си работа в областта на кристализацията. Но най-интересните му разсъждения се отнасят до идеи, които излизат далеч извън традиционните научни теории за същността на човешкото съзнание: той предполага съществуването на фините енергии, които излизат извън четирите фундаменталните сили (гравитационна сила, електромагнитната сила, слаба ядрена сила и силна ядрена енергия), които работят в съгласие с човешкото съзнание.

Тилър, е убеден, че умовете и емоциите ни могат да се развият, така че да можем да повлияем на ежедневието си и дори физически да променим действителността. Очевидно това са идеи, които попадат в квантовата теория за реалността и следователно е истинско предизвикателство за православната научна общност.


Мислите могат ли да променят реалността?

Тилър смята хората за духовни същества, покрити с био-тяло, надарени с огромни сили, които дори не са наясно със своите способности. Той усеща, че нашето съзнание е вторичен продукт, който възниква, когато духът навлезе в плътна материя. Тилър , който е прекарал 34 години в академичните среди, и е бил в продължение на девет години консултативен физик в изследователските лаборатории на Уестингхаус и е публикувал над 250 научни статии и редица конвенционални патенти. Успоредно с това, повече от 30 години, провежда строго експериментално и теоретично проучване в областта на био полетата, което е абсолютно вероятно да стане част от физиката на утрешния ден.

Професор Тилър твърди, че класическата наука често е твърде ограничена, за да обясни сложността на реалността. Например, нашето разбиране за съзнанието е ограничено, защото сегашната парадигма е свързана по същество с перспективата за пространство и време. Той заявява, че "пространственото време не може да се използва като рамка за разбиране на съзнанието. Трябва да разширите референтните си системи, за да можете да започнете да виждате какво означава това и как то взаимодейства с грубата физическа действителност. " Според Тилър: "Нашето съзнание взаимодейства с реалността чрез нашето био-тяло: нашата духовна природа която е изразена на много нива: физическо, емоционално и умствено".
Професорът продължава: "Ние идваме в света, поставени в този мега физичен контейнер, наречен Вселен, да растем в съгласие и да развива нашите способности и да станем това, което сме в действителност. Вселената е училището, където се научаваме да изразяваме свободната си воля, като правим своя избор и приемаме последствията. Тези решения допринасят за създаването на нашето настояще и нашето бъдеще, като ни предлагат възможността да разберем и да излекуваме съпътстващите щети, произтичащи от такъв избор. За да можем да изследваме пълните си способности, първо трябва да разберем кои сме и какво всъщност СМЕ. "

Ясно е, че за "Тилър" ние сме много повече от плът и кръв: "Ние всички сме духове, които чувстват физически. Ние сме вградени в този огромен симулатор, който е Вселената, където ние се задължаваме, да бъдем точен продукт на нашите действия, нашите мисли и нагласи. В този симулатор ние сме смъртни от телесна гледна точка, но по дух неразрушими от гледна точка на съзнанието ".

За да осъзнаем себе си в този живот и по този начин да окажем влияние върху нашата физическа действителност, първо трябва да намерим целта на нашия живот. "Трябва да имаме смисъл от живота и да сме склонни да преустановим преценката. Бъдете открити хора и научете колкото е възможно повече за себе си, за другите и за света. С медитацията можете да отидете и да изследвате собствената си интериорност ", казва проф. Тилър.


Науката "psychoenergetics" е създадена от *&^%%, като идеите на квантовата теория основно се казва, че човешкото съзнание и физическа реалност което влияе помежду си, както и че в края на физическия живот, е да научат повече за себе си, другите и света. Изследването на проф Мотофреза е обобщено от себе си с една мисъл на Буда:

„Всичко, което сме, е резултат от това, което мислим. Умът е всичко“

Траурен дом Бургас